คำนวนค่าขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย (KG)


น้ำหนัก(KG) : 0.0
คิว(CBM) : 0.0
น้ำหนักต่อ 1 คิว : 0.0
การคิดราคา จำนวน อัตราค่าขนส่ง ค่าขนส่ง(บาท) / กล่อง
กิโลกรัม(KG) 0.0 KG 0.0 0.0
คิว(CBM) 0.0 CBM 0.0 0.0
หากมียอดใช้บริการต่ำกว่า 500บาท/บิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ การขนส่ง ขั้นต่ำ 500 บาท/บิล
  1. ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย หากมียอดใช้บริการต่ำกว่า 500บาท/บิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ การขนส่ง ขั้นต่ำ 500 บาท/บิล (ฟรีค่าขนส่ง Express 200 บาท)
  2. ในกรณีที่สินค้ามาถึงโกดังไทยทางบริษัทจะติดต่อเพื่อแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าถึงที่ภายในกรุงเทพฟรี สำหรับยอดบิลเกิน 5,000 บาท หากค่าขนส่งไม่ถึง 5,000 บาท จะมีค่าขนส่งตามระยะทาง ซึ่งคุณลูกค้าสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนจัดส่งได้ กรณีส่งต่างหวัดทางเราจะใช้ขนส่งเอกชน ชำระค่าขนส่งตามจริงที่ปลายทาง
  3. การคำนวณนี้เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทยเท่านั้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ราคานี้ไม่รวมกรณี 1. ค่าตีลังไม้กรณีสินค้าแตกหักง่าย 2. ค่าขนส่งไปยังต่างจังหวัด และ ค่าขนส่งในกรุงเทพ ฯ (เก็บค่าขนปลายทางตามจริง)